Một vài kinh nghiệm khi đi gặp khách hàng

Thông thường trong một công ty phát triển phần mềm, sẽ có những người chuyên đi gặp khách hàng lấy các yêu cầu, phân tích các nghiệp vụ của khách hàng. Sau đó họ sẽ về chuyển giao lại các thông tin cho đội ngũ lập trình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hoặc ở các công ty nhỏ, một lập trình viên có kinh nghiệm sẽ kiêm luôn việc trực tiếp đi gặp khách hàng để lấy yêu cầu.

Để cho cuộc gặp được trơn tru, suôn sẻ, sao cho có thể nắm bắt tốt được các yêu cầu của khách hàng, tôi xin chia sẻ vài kinh nghiệm khi đi gặp khách hàng:

Tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng

Sau khi gặp khách hàng trở về, dựa vào các thông tin đã trao đổi và ghi chép được, tôi tiến hành hệ thống lại các yêu cầu của khách hàng (KH) thành một file văn bản. File này tôi dùng để gửi lại cho KH xác nhận và cho các đồng nghiệp trong team lập trình nắm bắt được yêu cầu KH. Các yêu cầu được tôi viết lại cô đọng, chi tiết, và đầy đủ thông tin nhất. Tôi coi đây là tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng (requirement) dùng làm cơ sở để lập kế hoạch thực hiện, tính chí phí, thiết kế database…

Tôi đi gặp khách hàng (Phần 5 – báo cáo thống kê)

Các báo cáo thống kê là phần thông tin đầu ra cuối cùng và không thể thiếu của một phần mềm. Thông qua các thông tin đầu vào đã được nhập liệu trước đó, phần mềm sẽ tính toán xử lý các thông tin này cho ra các thông tin kết quả mang tính thống kê, tổng kết theo yêu cầu của khách hàng. Trong bài viết này, tôi sẽ tiếp tục phân tích yêu cầu của khách hàng về các báo cáo, hay các kết quả mà khách hàng muốn xem mà phần mềm có thể kết xuất ra được.

Tôi đi gặp khách hàng (Phần 4 – quản lý hóa đơn thanh toán)

Quản lý hóa đơn thanh toán là một phần yêu cầu bắt buộc trong một phần mềm quản lý bán hàng. Trong bài viết này tôi tiếp tục phân tích chi tiết quá trình quản lý việc thanh toán, cách tính tiền các dịch vụ, xuất in hóa đơn của tiệm spa.

Tôi đi gặp khách hàng (Phần 3 – quản lý hồ sơ dịch vụ)

Trong bài viết trước, qua trao đổi với chủ tiệm, tôi đã thu thập khá đầy đủ các thông tin liên quan tới việc quản lý thông tin khách hàng. Trong bài viết này tôi tiếp tục thu thập các thông tin khi khách hàng tới sử dụng các dịch vụ tại tiệm. Tôi đặt tên cho phần này là quản lý hồ sơ dịch vụ, tức là quản lý các thông tin của mỗi lần khách tới tiệm dùng dịch vụ.

Tôi đi gặp khách hàng (Phần 2 – quản lý thông tin khách hàng)

Ở bài viết trước, tôi lắng nghe khách hàng (KH) mô tả tổng quan về các nghiệp vụ cần quản lý cho cửa hàng spa của chị. Trong bài viết này, tôi sẽ đi sâu vào thu thập, phân tích về phần quản lý thông tin khách hàng (khách tới tiệm spa) của chị.

Tôi đi gặp khách hàng (Phần 1 – phân tích yêu cầu khách hàng)

Phân tích yêu cầu khách hàng là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc xây dựng một phần mềm. Việc tìm hiểu đầy đủ các yêu cầu và phân tích kỹ càng nội dung của từng yêu cầu giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức khi viết code.

Trong bài viết này, tôi sẽ thuật lại một buổi gặp khách hàng để tìm hiểu, thu thập, phân tích yêu cầu của khách hàng. Tôi muốn biết khách hàng cần phần mềm để giải quyết các vấn đề gì cho công việc của họ.

error: Content is protected !!
Blog Lập trình thực dụng